Centrum R&D i jednostka naukowa w jednym. Połączenie, które daje przewagę i gwarantuje sukces. Dlaczego?

Centra research & development nie bez powodu cenione są w szczególności przez firmy technologiczne. Zaistnienie na wymagającym rynku, a następnie ugruntowanie swojej pozycji na nim, to niełatwe przedsięwzięcie. Nagrodą jest jednak rozwój firmy oraz zyski. Właśnie dlatego do działań na rynku technologicznym należy się odpowiednio przygotować. Jak podejść do kwestii organizacji R&D w firmie? Kiedy warto budować własny, wewnętrzny dział badań i rozwoju, a kiedy lepiej skorzystać z pomocy z zewnątrz? 

Własny zespół R&D – w jakiej sytuacji to dobry pomysł?

W teorii stworzenie własnego działu research & development powinno się sprawdzić w większości firm. Pełna kontrola nad kierunkiem badań oraz ich kosztami, nieskrępowane prawo do korzystania z rezultatów poczynionych analiz – to wszystko ważne argumenty, jednak należy pamiętać, że zbudowanie od podstaw, a następnie utrzymanie działu R&D w firmie to przedsięwzięcie nie tylko kosztowne, ale przede wszystkim czaso- i pracochłonne.

Dość powiedzieć, że zanim firma będzie mogła faktycznie skorzystać z owoców pracy zespołu badań i rozwoju, minie co najmniej kilkanaście miesięcy, jeśli nie lat. W tym czasie firma będzie ponosiła różnorakie koszty – infrastruktura badawcza, powierzchnie laboratoryjne, narzędzia oraz wynagrodzenia dla pracowników. Z jednej strony pozwoli to na ujęcie sporej części kosztów w ramach KUP z prawem do zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego (w ramach ulgi podatkowej), z drugiej jednak same koszty będą na pewno wysokie.

W przypadku firmy, której osią działań ma być wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynek, wykreowanie zespołu ekspertów, którzy będą pracowali nad kolejnymi projektami, wydaje się być pomysłem co najmniej wartym rozważenia. Budowanie wewnętrznego działu R&D w firmie w takim przypadku może być dobrym kierunkiem dla firm z większym doświadczeniem. Na początku drogi lepszym rozwiązaniem będzie jednak skorzystanie z wiedzy i doświadczenia, jakim mogą się podzielić centra R&D.

Zewnętrzny dział R&D i jednostka naukowa

Alternatywą, która może być interesująca dla wielu przedsiębiorstw i startupów, jest nie tylko zatrudnienie zewnętrznego działu badań i rozwoju, ale także korzystanie z usług podmiotów, które łączą w sobie zadania działów R&D (tworzenie koncepcji, opracowywanie technik wytwarzania i testowanie produktów) oraz cechy jednostek naukowych (własny fundusz inwestycyjny z możliwością finansowania projektów, pomoc w ubieganiu się o środki zewnętrzne). 

Huby badawczo-rozwojowe nie tylko pomagają przedsiębiorcom w opracowaniu innowacyjnych produktów czy usług, ale także we wprowadzaniu ich na rynek. Nierzadko mają także możliwości finansowania szczególnie interesujących projektów, co znacząco skraca drogę przedsiębiorstwa od koncepcji do komercjalizacji produktu – wyjaśnia Paweł Uss z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu. 

Warto pamiętać o jeszcze jednej cesze, która sprawia, że korzystanie z wiedzy i doświadczenia zewnętrznych ekspertów, może mieć istotny wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Huby badawczo-rozwojowe oferują bowiem kompleksową pomoc w realizacji projektów R&D. Pod tym hasłem kryje się także pomoc koncepcyjna – w tym analiza potencjału firmy, jej mocnych i słabych stron i posiadanych zasobów. Profesjonalna analiza tego rodzaju pozwala zewnętrznemu zespołowi badawczemu na zasugerowanie projektów, które firma mogłaby zrealizować przy wsparciu ekspertów. Dzięki współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i ich zespołami R&D, ciężar wynajdywania kolejnych kierunków rozwoju firmy zostaje przeniesiony na ekspertów – dodaje Paweł Uss z CBRTP.

Innowacje z możliwością dofinansowania

Jedną z najistotniejszych cech Centrum R&D, które odróżniają takie instytucje od klasycznych zespołów badawczo-rozwojowych, jest posiadanie własnego funduszu inwestycyjnego VC. Przedsiębiorca, który zdecyduje się więc na skorzystanie z usług tego rodzaju podmiotu, nie musi poszukiwać osobnego finansowania. W najlepszym razie centrum samo sfinansuje lub dofinansuje realizację projektu, a jeżeli – z różnych powodów – wewnętrzne finansowanie nie będzie możliwe (na przykład z powodu niedopełnienia warunków kwalifikacji), oferuje aktywną pomoc w pozyskiwaniu środków z konkursów, dotacji czy od prywatnych inwestorów, znacząco zwiększając szansę kandydata na otrzymanie finansowania.

Nowe technologie

Sieć bezpieczeństwa cybernetycznego

Współcześnie obserwujemy wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa jako metody zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom w sieci. Stanowi ono istotny element działalności biznesowej praktycznie w każdym sektorze gospodarczym. Wzrost zabezpieczeń, które stosują elastyczną i komponowalną architekturę umożliwia realne zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego. Poprawa ogólnego bezpieczeństwa, ochrona kluczowych zasobów, jak również weryfikacja danych i zgodności systemowych stanowią ważny punkt we współczesnych trendach technologicznych.

Obliczenia zwiększające prywatność

Prawne aspekty dotyczące przetwarzania danych osobowych są współcześnie niezwykle istotnym elementem świata biznesu. Wzrasta więc trend nie tylko związany z ochroną danych osobowych . Odpowiedzią przedsiębiorstw na rosnące niepokoje społeczne i obawy klientów o swoje dane, są obliczenia zwiększające prywatność. Różnorodne metody ochrony prywatności to także poszanowanie przepisów prawa i wymagań zgodności. Migracja ogromnych ilości danych do chmury, tożsamość osób trzecich, jak również cyfryzacja świata biznesu i organizacja pracy zdalnej stają się istotnym elementem funkcjonowania biznesu we współczesnym świecie.

Platformy natywne w chmurze

Rozwiązania oparte na architekturze chmury stają się obecnie domyślnym sposobem pracy i funkcjonowania biznesu. Brak konieczności rzeczywistej instalacji oprogramowania na serwerze jest współcześnie chętnie wybieraną formą działania ze względu na dużą elastyczność i ograniczenie kosztów utrzymania serwerów. Platformy natywne w chmurze to rozwiązania umożliwiające tworzenie nowej architektury oprogramowania w chmurze, jak również zastosowanie metody “lift-and-shift”, czyli przeniesienia istniejących danych do chmury. Ułatwia to sprawne reagowanie na zmiany w środowisku.

Aplikacje komponowalne

Aplikacje komponowalne dostarczają funkcjonalności dla biznesu w oparciu o elementy modułowe, które pozwalają na ponowne użycie kodu, co znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania. Odbiorcy biznesowi często poszukują szybkich i prostych rozwiązań, a wykorzystanie aplikacji komponowalnych znacznie to ułatwia. Realizacja projektu, gdzie liczy się czas wdrożenia, stwarza idealne warunki do stosowania aplikacji komponowalnych, gdzie można je swobodnie przebudowywać i dostosowywać do potrzeb zarówno zespołu projektowego, jak i całej organizacji.

Przeprojektowanie strategii

Różnice między strategią biznesową przedsiębiorstwa oraz strategią technologiczną są coraz mniej widoczne. Jest tak dlatego, że to właśnie technologie stają się źródłem przewagi konkurencyjnej. W związku z tym, działania rozwojowe i strategiczne powinny być ze sobą zbieżne.

Fabryki przyszłości powinny zatem skupić się na rozwiązaniach „uinteligentniających” i automatyzujących działanie używanych maszyn. Przez zwiększającą się dostępność danych oraz liczbę urządzeń połączonych do sieci, możliwości współpracy człowieka i technologii są coraz większe. Właśnie dlatego strategia firmy produkcyjnej powinna opierać się właśnie na rozwoju nowych technologii.

Wynajmij agregat

Oferujemy w pełni wyciszone agregaty prądotwórcze wraz z wykwalifikowaną obsługą techniczną, która na bieżąco monitoruje i reaguje na sytuacje.  https://www.power-factory.pl/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*