Innowacyjny produkt szansą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych

Zdobycie przewagi konkurencyjnej na dzisiejszym rynku przemysłowym to niełatwe zadanie. To proces, który wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, dostępu do specjalistycznych urządzeń i technologii oraz kreatywności. Według wielu specjalistów rozwiązaniem są innowacje.

Jak rozumieć pojęcie innowacji?

Innowacja to proces tworzenia nowych, unikalnych pomysłów bądź rozwiązań, które stosuje się po to, by uzyskać pewne korzyści lub zaspokoić konkretne, dotąd niezaspokojone potrzeby rynku. Innymi słowy, jest to realizacja pomysłów, które skutkują wprowadzeniem nowych towarów / usług bądź ulepszeniem obecnych, co przekłada się na zyski na różnych płaszczyznach. Aby osiągnąć te cele, wiele firm decyduje się na wsparcie ze strony doświadczonego partnera. Podmiotu, który specjalizuje się w zarządzaniu i wykonawstwie projektów badawczo-rozwojowych. – Dostarczamy innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mają generować oszczędności w procesach produkcyjnych, a przy tym zwiększać wydajność parku maszynowego i poprawiać wskaźniki biznesowe i finansowe danej firmy – podkreśla Paweł Uss, COO Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.. – W ten sposób wspieramy przedsiębiorstwa przemysłowe w kreowaniu przewagi konkurencyjnej – dodaje.

Innowacje mogą dotyczyć różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa i objawiać się na wiele sposobów. Jak stworzyć innowacyjny produkt? Kluczem do sukcesu jest posiadanie kompetentnych ekspertów, zaplecza R&D oraz odpowiednich sprzętów czy aparatury.

Znaczenie analizy biznesowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku przemysłowym

Aby wprowadzić innowację, która przełoży się na przewagę konkurencyjną, trzeba zidentyfikować wszystkie wyzwania, potrzeby i problemy oraz przeprowadzić szczegółowy audyt. Na podstawie pozyskanych informacji tworzy się warianty rozwiązań i buduje koncepcję innowacyjnego projektu. Proces ten nazywamy analizą biznesową, która przez specjalistów określana jest jako filar funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa przemysłowego.

– Dobry plan to podstawa. Swoim klientom oferujemy kompleksową pomoc – od analizy i doradztwa technicznego i technologicznego, przez opracowanie innowacyjnego projektu, aż do realizacji i wdrożenia zaproponowanych innowacji. Staramy się przenieść najnowsze zdobycze techniki do otoczenia gospodarczego i przemysłowego, by wzmocnić pozycję konkurencyjną polskich firm na rynku krajowym i międzynarodowym – wyjaśnia Paweł USS, ekspert CBRTP.

Jak stworzyć innowacyjny produkt?

CBRTP swoje innowacyjne działania opiera na kilku filarach. Jednym z nich jest nanotechnologia. Jest to dziedzina nauki z zakresu inżynierii materiałowej, zajmująca się badaniem oraz zastosowaniem materiałów mierzących od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. W nowoczesnym Laboratorium Nanotechnologii powstają złożone nanomateriały, w tym kompozyty i materiały wielowarstwowe, które mają zastosowanie w różnego rodzaju zakładach – przemysłowych, mechanicznych, elektronicznych czy optycznych.

CBRTP wprowadza innowacje również poprzez robotyzację i automatykę różnych procesów oraz wykorzystanie innych nowoczesnych technologii.

Polskie innowacje zdobywają rynek

Innowacje przekładają się na korzyści w postaci oszczędności w procesach produkcyjnych, zwiększenie wydajności i poprawę różnych wskaźników biznesowych, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Eksperci z CBRTP stworzyli m.in. komponenty fotowoltaiczne (ogniwa i moduły), stanowiące doskonałą alternatywę dla chińskich produktów. Ich przewaga konkurencyjna wynika z niższego o 35% kosztu wytworzenia ogniwa. Innym przykładem innowacyjnego produktu są elementy układu chłodniczego, oparte o technologię łączenia zmniejszającą koszty wytworzenia komponentów o 10%.

Ciekawym innowacyjnym rozwiązaniem jest autorski system rozpoznawania obrazu i mapowania laserowego przygotowany na potrzeby kontroli jakości w branży produkcji tworzyw technicznych. System wyróżnia się wydajnością produkcji do 20 tys. detali na godzinę. Dzięki niemu znacznie zmniejszono zapotrzebowanie na obsługę operatorską dla 15 gniazd wytryskowych – z 15 do 3 osób.

Nowoczesne technologie to przyszłość branży przemysłowej. Innowacyjne rozwiązania wprowadzone w odpowiedni sposób przynoszą realne korzyści ekonomiczne i biznesowe. To oszczędności procesowe i usprawnienia technologiczne, które przekładają się na długofalową przewagę konkurencyjną na rynku. Inwestycja w innowację to inwestycja w rozwój firmy.

Nowe technologie

Sprawiedliwość społeczna w fabrykach przyszłości

Coraz więcej firm decyduje się na podejmowanie działań związanych z walką przeciw uprzedzeniom, wykluczeniu społecznemu i nierównemu traktowaniu. Niezbędny jest w tym obiektywizm i wiarygodność w podejmowaniu działań, a także spójność i odpowiednie zaangażowanie. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet najlepsze systemy i technologie nie będą w pełni użyteczne, jeśli ich działanie nie będzie wspierane czy monitorowane przez człowieka.

W związku z tym firmy produkcyjne powinny dbać o to, żeby pracownik czuł się potrzebny i traktowany z należytym szacunkiem. Powinien zauważać, że jego praca jest istotna, a współpracująca z nim maszyna – jest dla niego wsparciem, a nie zagrożeniem, które może wyeliminować go z miejsca pracy. Ważne jest więc nie tylko zachowanie pozytywnych relacji między ludźmi, ale także zrozumienie roli stosowanych technologii.

Zmiany w podstawach działania

Tradycyjne sposoby prowadzenia i funkcjonowania firmy produkcyjnej odchodzą w zapomnienie. Już na poziomie absolutnych fundamentów działania należy wprowadzać zmiany. Szczególne znaczenie mają wszelkie modernizacje stosowanych systemów teleinformatycznych czy rozwiązań opartych o chmury obliczeniowe.

Jednym z elementów, który zyskuje coraz większą popularność, jest outsourcing niektórych zadań, do tej pory wykonywanych wewnątrz przedsiębiorstwa. Poprzez delegowanie aktywności na zewnątrz organizacja może skupić się na realizacji postawionych sobie celów, nawet w przypadku braku osób o wystarczających kompetencjach.

Platformy natywne w chmurze

Rozwiązania oparte na architekturze chmury stają się obecnie domyślnym sposobem pracy i funkcjonowania biznesu. Brak konieczności rzeczywistej instalacji oprogramowania na serwerze jest współcześnie chętnie wybieraną formą działania ze względu na dużą elastyczność i ograniczenie kosztów utrzymania serwerów. Platformy natywne w chmurze to rozwiązania umożliwiające tworzenie nowej architektury oprogramowania w chmurze, jak również zastosowanie metody “lift-and-shift”, czyli przeniesienia istniejących danych do chmury. Ułatwia to sprawne reagowanie na zmiany w środowisku.

Aplikacje komponowalne

Aplikacje komponowalne dostarczają funkcjonalności dla biznesu w oparciu o elementy modułowe, które pozwalają na ponowne użycie kodu, co znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania. Odbiorcy biznesowi często poszukują szybkich i prostych rozwiązań, a wykorzystanie aplikacji komponowalnych znacznie to ułatwia. Realizacja projektu, gdzie liczy się czas wdrożenia, stwarza idealne warunki do stosowania aplikacji komponowalnych, gdzie można je swobodnie przebudowywać i dostosowywać do potrzeb zarówno zespołu projektowego, jak i całej organizacji.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*